آتش‌سوزی گسترده در ۲ انبار ۲۵۰۰ متری لوازم آرایشی و بهداشتی

آتش‌سوزی گسترده در ۲ انبار ۲۵۰۰ متری لوازم آرایشی و بهداشتی
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از وقوع آتش‌سوزی گسترده در دو سوله 2500 متری در جاده قدیم قم خبر داد.

آتش‌سوزی گسترده در ۲ انبار ۲۵۰۰ متری لوازم آرایشی و بهداشتی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از وقوع آتش‌سوزی گسترده در دو سوله 2500 متری در جاده قدیم قم خبر داد.
آتش‌سوزی گسترده در ۲ انبار ۲۵۰۰ متری لوازم آرایشی و بهداشتی

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author